สารสกัดชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืช

สูตรที่ 1 สมุนไพรกำจัดแมลง ( สูตรรวมมิตร )

1. หางไหลขาว 4 กิโลกรัม 15. กลอย 4 กิโลกรัม
2. หางไหลแดง 4 กิโลกรัม 16. ขมิ้นชัน 4 กิโลกรัม
3. เปลือกสะเดา 4 กิโลกรัม 17. หว่านน้ำ 4 กิโลกรัม
4. หนอนตายยาก 4 กิโลกรัม 18. กระทกรก 4 กิโลกรัม
5. ยาฉุน ครึ่ง กิโลกรัม 19. กล้วยดิบ 4 กิโลกรัม
6. ข่าแก่ 4 กิโลกรัม 20. ใบและต้นรัก 4 กิโลกรัม
7. ขิงแก่ 4 กิโลกรัม 21. เขียวไข่กา 4 กิโลกรัม
8. สาบเสือ 4 กิโลกรัม 22. สะแยก 4 กิโลกรัม
9. บอระเพชร 4 กิโลกรัม 23. ใบน้อยหน่า 4 กิโลกรัม
10. กระเทียม 2 กิโลกรัม 24. เปลือกแค 4 กิโลกรัม
11. เปลือกซาก 4 กิโลกรัม 25. พริกสด 4 กิโลกรัม
12. ตะไคร้แกง 4 กิโลกรัม 26. ใบทับทิม 4 กิโลกรัม
13. คะไคร้หอม 4 กิโลกรัม 27. ใบมะรุม 4 กิโลกรัม
14. เมล็ดขันแก้วบด 4 กิโลกรัม  

วิธีทำ
ย่อยส่วนผสมทั้งหมด ผสมให้เข้ากัน นำลงถังหน้า 200 ลิตร เติมน้ำพอท่วมส่วนผสม เติมเมทธิลแอลกอฮอร์ 5 ลิตร หมักทิ้งไว้นาน 15 วัน ถึง 1 เดือน สรรพคุณ
ใช้ฆ่าและขับไล่แมลง เช่น หนอนต่าง ๆ แมลงต่าง ๆ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง ไรขาว และกำจัดเชื้อรา
วิธีใช้
นำน้ำสกัดที่ได้จากการหมักมากรองเอาตะกอนออกให้หมด และนำมาผสมกับน้ำในอัตรา 50-100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบและ
ลำต้น 5 – 7 วัน / ครั้ง

สูตรที่ 2 สมุนไพรไล่แมลง

1. ใบ และเปลือกสดสะเดา 3 กิโลกรัม
2. บอระเพชร 4 กิโลกรัม
3. ข่าแก่ 1 กิโลกรัม
4. ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม
5. หางไหลขาว , หางไหลแดง 1 กิโลกรัม
6. ผลไม้สุก 3 ชนิด รวมกัน 6 กิโลกรัม
วิธีทำ
•  ย่อยวัสดุทั้งหมดให้มีขนาดเล็กลงทั้งหมด
•  ใส่น้ำสะเดาพอท่วม
•  ใส่กากน้ำตาล 9 กิโลกรัม
•  คนให้เข้ากัน ใช้ของหนักทับกันลอย
•  เก็บไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 15 วัน จะได้หัวเชื้อเข้มข้น
สรรพคุณ
•  ใช้กำจัดเพลี้ยได้ดี
วิธีใช้
•  ใช้น้ำสกัดหัวเชื้อเข้มข้น 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงตอนเย็นจะได้ผลดี

สูตรที่ 2 น้ำสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

สมุนไพรกลิ่นฉุนหรือรสเผ็ด 3 กิโลกรัม
หางไหลแดง 3 กิโลกรัม
หางไหลขาว 3 กิโลกรัม
หนอนตายยาก 3 กิโลกรัม
เหล้าขาว 750 ซีซี
น้ำส้มสายชู 250 ซีซี
กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
ยาเส้น 0.5 กิโลกรัม
วิธีทำ
ย่อยส่วนผสมทั้งหมดแล้วคลุกเคล้าด้วยกัน ลงหมักในถังพลาสติกหมักไว้นาน 15–30 วัน การใช้ประโยชน์
ใช้กับพืชผัก ไม้ผลและพืชไร่ ฉีดพ่นอัตรา 30-50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร และใช้กับนาข้าวฉีดพ่นหรือปล่อยให้ไหลไปกับน้ำที่ไขเข้านา
โดยผสมกับน้ำ 500 – 1,000 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร

สูตรที่ 3 น้ำสกัดสมุนไพรกำจัดแมลง

หางไหลขาว 4 กิโลกรัม ยาเส้น 0.5 กิโลกรัม
หางไหลแดง 4 กิโลกรัม หัวน้ำส้ม 1 ขวดเล็ก
เปลือกสะเดา 4 กิโลกรัม เหล้าขาว 1 ขวด
หนอนตายยาก 4 กิโลกรัม
วิธีทำ
นำสมุนไพรทั้งหมดมาย่อยสลาย แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำลงถังหมักเติมน้ำพอท่วม แล้วเติมหัวน้ำส้ม เหล้าขาว หมักไว้ 7 – 15 วัน
วิธีใช้
นำน้ำสกัดที่ได้จากการหมักมากรอง เอาแต่น้ำ โดยใช้น้ำหมักสกัด 50 – 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ใช้ฆ่าหนอนกอ หนอนต่าง ๆ แมลงต่าง ๆ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ โรแดง ไรขาว

สูตรที่ 4 สารสกัดสะเดา ( โดยใช้น้ำเป็นตัวสกัด )

นำเมล็ดสะเดาตากแห้งแล้วมาบดให้ละเอียด ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วกรองด้วยผ้ากรองด้วยผ้ากรอง จะได้น้ำสะเดาตามต้องการนำไปฉีดพ่นป้องกัน และกำจัดแมลง
- กากสะเดาที่เหลือจากการกรองนำไปโรยใต้ต้นไม้

วิธีเตรียมน้ำยาสะเดา
( โดยใช้เมทธิลแอลกอฮอร์และน้ำเป็นตัวสะกัด )

วิธีทำ
นำเมล็ดสะเดา 1 กิโลกรัม บดให้ละเอียดนำเมทธินแอลกอฮอร์เติมลงพอท่วม ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน 10 – 30 วัน เมื่อต้องการใช้นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมน้ำ 20 ลิตร แช่ไว้นานประมาณ 1 – 2 วัน จึงกรองเอาน้ำยาออก ( เป็นหัวเชื้อเข้มข้น ) น้ำยาที่กรองแล้ว 1 ลิตร ผสมน้ำ 10 ลิตร พร้อมสารจับใบ ฉีดพ่นให้ทั่วใบและลำต้น
ประโยชน์
- ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ กำจัดหอยตัวเล็กๆ กำจัดหนอนกัดกินใบและดอก

สูตรที่ 5 การทำสารไล่แมลง

ส่วนผสม ( วิธีที่ 1)
1. น้ำจุลินทรีย์ 1 ส่วน
2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
3. เหล้าขาว 1 ส่วน
4. น้ำส้มสายชู 1 ส่วน (50 %)
5. น้ำ 1 ลิตร
วิธีทำ
1. ผสมจุลินทรีย์ กากน้ำตาล เหล้าขาว น้ำส้มสายชู
2. ใส่น้ำ 10 ลิตร
3. หมักไว้ 15 – 30 วัน เปิดฝาวันละ 1 ครั้ง
วิธีใช้
ใช้น้ำยา 5 ช้อนแกง / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใช้ไล่แมลง

ส่วนผสม ( วิธีที่ 2)
1. ใบยูคาลิปตัส 1 ส่วน
2. ใบสะเดาเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้น 1 ส่วน
วิธีทำ
นำใบยูคาลิปตัสผสมใบสะเดา ลงต้มให้น้ำเดือดให้เหลือน้ำ 1/3 ปี๊ป แล้วกรองเอาแต่น้ำฉีดพ่นใส่แมลง

สูตรที่ 6 สมุนไพรปราบศัตรูพืช

ส่วนผสม
1. ฟ้าทะลายโจร 1 ส่วน
2. ใบสะเดา 1 ส่วน
3. ข่าแก่ 1 ส่วน
4. ยาฉุน 1 ส่วน
5. ตะไคร้หอม 1 ส่วน
วิธีทำ
ทำสมุนไพรทั้งหมดมาย่อยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ โขลกพอละเอียด พอแหลกดีแล้ว นำไปต้ม เติมน้ำพอท่วมแล้วต้มให้เดือด 10-15 นาที ยกลงให้เย็นรินเอาน้ำไปผสมกับสารเคมีที่ต้องการ โดยใช้น้ำสมุนไพร 80% ผสมสารเคมี 20% ฉีดพ่นทั้งแปลง อย่าลืมผสมสารจับใบด้วย ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช จะไม่รบกวน ป้องกันได้แม้กระทั้งหนอนนา จะไม่กัดกินเนื่องจากต้นข้าวจะมีรสขมมากฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
ยานี้ใช้กับพืชผักทุกชนิดได้ แต่ถ้าพืชอยู่ในระยะออกดอก ออกผล จะใช้ยานี้ไม่ได้จะทำให้มีรสขม

สูตรที่ 7 สูตรป้องกันกำจัดเชื้อรา

ส่วนผสม
สาบเสือ 1 กิโลกรัม ใบละมุด 1 กิโลกรัม
เปลือกแค 1 กิโลกรัม ใบทับทิม 1 กิโลกรัม
หมากสด 1 กิโลกรัม เปลือกมังคุด 1 กิโลกรัม
กระเทียม 1 กิโลกรัม เปลือกเงาะ 1 กิโลกรัม
ข่าแก่ 1 กิโลกรัม เปลือกยูคาลิปตัส 1 กิโลกรัม
ว่านน้ำ 1 กิโลกรัม กล้วยดิบ 1 กิโลกรัม
เทียนหยด 1 กิโลกรัม ลูกตะโก 1 กิโลกรัม
ลูกการบูร 1 กิโลกรัม ลูกมะพลับ 1 กิโลกรัม
วิธีทำ
ย่อยสวนผสมทั้งหมด แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงถังหมัก 200 ลิตร (80% ของถังหมัก ) เติมน้ำพอท่วมแล้วเติมเมทธิลแอลกอฮอร์ 5 ลิตรลงถังหมัก ๆ ไว้นาน 15- 30 วัน กรองเอาแต่น้ำ 50-100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร (1 ลิตร / น้ำ 20 ลิตร )

สมุนไพรป้องกันเชื้อรา

ส่วนผสม
1. เปลือกมังคุด 1 กิโลกรัม
2. หญ้าเสือหมอบ 1 กิโลกรัม
3. เปลือกแค 1 กิโลกรัม
4. ขาแก่ 1 กิโลกรัม
5. เปลือกเงาะ 1 กิโลกรัม
วิธีทำ
ทำส่วนผสมทั้งหมดมาย่อยให้ละเอียด แล้วหมักกับเหล้าขาว 7 – 10 วัน ฉีดพ่นอัตราที่ใช้ 1 ช้อนแกง ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดก่อนข้าวออกรวงครั้งเดียว

สมุนไพรใช้กำจัดเชื้อรา

ส่วนผสม
สาบเสือ 4 กิโลกรัม เปลือกแค 4 กิโลกรัม
กระเทียม 2 กิโลกรัม เทียนหยด 4 กิโลกรัม
ว่านน้ำ 4 กิโลกรัม ลูกตะโก 4 กิโลกรัม
วิธีทำ
ย่อยส่วนผสมทั้งหมดให้เล็กที่สุด เติมน้ำพอท่วม เติมเมทธิลแอลกอฮอร์ 5 ลิตร ( ใช้ถังหมัก 200 ลิตร ) หมักไว้นาน 15 วัน
วิธีใช้
ใช้น้ำสกัดสมุนไพร 30 – 50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วใบ และลำต้นสามารถป้องกันเชื้อราได้

การใช้สารสกัดชีวภาพกับการเลี้ยงสัตว์

นำไปผสมกับน้ำให้ไก่กิน ไก่จะไข่ดก สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย โดยใช้หัวเชื้อ ชีวภาพ ที่เรียนว่า EM ( อีเอ็ม )
องค์ประกอบ
EM ( อีเอ็ม ) : 1 ลิตร กากน้ำตาล : 1 กิโลกรัมน้ำสะอาด : 20 ลิตร
วิธีทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดผสมคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 3 – 4 วัน ปิดฝาให้สนิท เป็นหัวเชื้อสูตรเข้มข้น
วิธีใช้
ใช้หัวเชื้อสูตรเข้มข้นผสมน้ำอัตรา 1 ลิตร + น้ำ 200 ลิตร ให้ไก่กินทุกวัน หรือให้สัตว์เลี้ยงอื่นกิน เช่น หมู เป็ด เป็นต้น

การใช้สารสกัดชีวภาพเพื่อกำจัดหนอนและกลิ่นเหม็น

ส่วนผสม
หัวเชื้อชีวภาพ EM ( อีเอ็ม ) : 1 ลิตรกากน้ำตาล : 1 กก เหล้าขาว : 1 ขวด น้ำส้มสายชู : 1 ขวด น้ำสะอาด : 10 ลิตร
วิธีทำ
ทำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ 3 – 4 วัน เป็นสูตรหัวเชื้อเข้มข้นเก็บไว้ใช้
วิธีใช้
นำหัวเชื้อเข้มข้น 200 ซีซี / น้ำ 1,000 ลิตร หรือ 30 – 50 ซีซี / น้ำ 200 ลิตร นำไปราดรดให้ทั่วพื้น หนอนจะตาย กลิ่นเหม็นจะน้อยลง และถ้าฉีดพ่นตัวไก่ ศัตรูไก่ประเภทไรจะไม่มี ใช้ราดพื้นเลี้ยงสุกร และล้างตัวสุกร กลิ่นเหม็นจะลดลง หนอน และแมลงวันจะลดลง

การใช้น้ำสกัดชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์

น้ำสกัดชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษอาหาร และพืชสดด้วยกากน้ำตาล ประกอบด้วย จุลินทรีย์หมักหลายชนิด มีสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช และสัตว์มากมาย

ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์

•  ช่วยประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร
•  เพิ่มความต้านทานโรค
•  กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ และบริเวณคอกสัตว์
•  ลดปัญหาเรื่องแมลงและยุง
วิธีใช้
สัตว์ปีก
•  ผสมน้ำสกัดชีวภาพที่หมักได้ที่แล้วให้สัตว์กิน 1 ลิตร / น้ำ 1,000 ลิตร
•  คลุกอาหารให้สัตว์กิน
•  ช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง โตเร็วสม่ำเสมอ ให้ไข่ดี และไม่มีปัญหาเรื่องท้องเสีย

สุกร
•  ผสมน้ำสกัดชีวภาพในน้ำให้สุกรกิน อัตรา 1 ลิตร / น้ำ 1,000 ลิตร
•  ผสมอาหารในรางทำเป็นอาหารเปียกให้สุกรกิน อัตรา 1 ลิตร / น้ำ 1,000 ลิตร
•  ผสมน้ำล้างคอกสุกร อัตรา 1 ลิตร / น้ำ 200 – 300 ลิตร ล้างคอกสุกรจะไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวัน และน้ำในบ่อสุกรจะไม่เหม็นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก

โค – กระบือ
•  ใส่น้ำให้สัตว์กิน อัตรา 1 ลิตร / น้ำ 1,000 ลิตร
•  พรมบนหญ้าสดให้โค – กระบือกิน อัตรา 1 ลิตร / น้ำ 1,000 ลิตร
•  หมักกับฟางก่อนให้สัตว์กิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย
•  ผสมน้ำ อัตรา 1 ลิตร / น้ำ 200 – 300 ลิตร ล้างคอกช่วยลดกลิ่นเหม็น

กลับสู่หน้าแรกค่ะ