หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวห์โหลด ติดต่อเรา
     
้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ 
สภาพทั่วไป  
การปกครอง  
สาธารณูปโภค  
สภาพเศรษฐกิจ  
สภาพสังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สถิติน้ำฝน  
แผนที่โซนนิ่ง  
  แผนที่โซนนิ่งการปลูกข้าว
  แผนที่โซนนิ่งการปลูกมันสำปะหลัง
  แผนที่โซนนิ่งการปลูกอ้อย
 
   
     
     
แผนพัฒนาระดับตำบล
  อำเภอดอนเจดีย์  
  ตำบลดอนเจดีย์  
  ตำบลไร่รถ  
  ตำบลหนองสาหร่าย  
  ตำบลสระกระโจม  
  ตำบลทะเลบก  
     
     

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th โทรศัพท์.035-591-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์