หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวห์โหลด ติดต่อเรา

คำขวัญ อำเภอดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์ แดนยุทธหัตถี
อนุสาวรีย์วีรกรรม
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th
โทรศัพท์.035-591-061