หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
 
 
ศูนย์ ศพก.ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดทำโดย สำนน้กงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
VTR "50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร"
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฟิวเจอร์บอร์ด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฟิวเจอร์บอร์ด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ประกาศ)
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
ภาพข่าวกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
รวมภาพข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
รวมภาพข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
รวมภาพข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)(28)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) ) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
รวมภาพข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 
ฝากกดถูกใจเพจ สำนักงานเกษตรอำเภอดอ3นเจดีย์ และข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางนะค่ะ
 
 
  นายบรรพต มีสุข
เกษตรอำเภอดอนเจดีย์
  ::: ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ :::
  MRCF ดอนเจดีย์
  ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
  Smart Farmer ต้นแบบ
  ข้อมูลแปลงใหญ่ดอนเจดีย์
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  โครงการการ 9101
  แผนปฏิบัติงาน งบประมาณปี 2561
   
  :: สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร ::
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ทะเบียนเกษตรกร
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  แปลงใหญ่
  ศบกต.
  Smart Farmer
   ฐานข้อมูลอาสาสมัคร
  สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
  รายงานสภาวะการผลิตพืช
  แปลงพยากรณ์และการเตือนระบาด
  คลินิกเกษตร
  ศูนย์บริการประชาชน
  โครงการ 9101
  โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
   
::ลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ::
  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางชวช
  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
  สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
  สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
  สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th โทรศัพท์.035-591-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์