หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวห์โหลด ติดต่อเรา
 
ฝากกดถูกใจเพจ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ และข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางนะค่ะ
 
 
 
  นายบรรพต มีสุข
เกษตรอำเภอดอนเจดีย์
  ::: ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ :::
  MRCF ดอนเจดีย์
  ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  ข้อมูลพืช
  Smart Farmer ต้นแบบ
  ข้อมูลแปลงใหญ่ดอนเจดีย์
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  โครงการการ 9101
   
  :: สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร ::
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ทะเบียนเกษตรกร
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  แปลงใหญ่
  ศบกต.
  Smart Farmer
   ฐานข้อมูลอาสาสมัคร
  สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
  รายงานสภาวะการผลิตพืช
  แปลงพยากรณ์และการเตือนระบาด
  คลินิกเกษตร
  ศูนย์บริการประชาชน
  โครงการ 9101
   
   
::รวมลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ::
 
   
   

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th โทรศัพท์.035-591-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์