หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน บุคลากร องค์ความรู้ เอกสารดาวห์โหลด ติดต่อเรา
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานเกษตรเภอดอนเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันทีี่ 20 พฤศจิกายน 2560 (ประกาศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ทำความสะอาคารที่ทำการ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ประกาศ ณ วันที่29 กันยายน พ.ศ. 2560 (ประกาศ)
การเผยแพร่แผนการจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศ ณ วันที่28 กันยายน พ.ศ. 2560 (ประกาศ / เอกสารแนบ)
 
ภาพข่าวกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
รวมภาพข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
รวมภาพข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
 
 
ฝากกดถูกใจเพจ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ และข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางนะค่ะ
 
 
  นายบรรพต มีสุข
เกษตรอำเภอดอนเจดีย์
  ::: ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ :::
  MRCF ดอนเจดีย์
  ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  ข้อมูลพืช
  Smart Farmer ต้นแบบ
  ข้อมูลแปลงใหญ่ดอนเจดีย์
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  โครงการการ 9101
   
  :: สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร ::
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ทะเบียนเกษตรกร
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.)
  แปลงใหญ่
  ศบกต.
  Smart Farmer
   ฐานข้อมูลอาสาสมัคร
  สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
  รายงานสภาวะการผลิตพืช
  แปลงพยากรณ์และการเตือนระบาด
  คลินิกเกษตร
  ศูนย์บริการประชาชน
  โครงการ 9101
   
   
::ลิงค์สำนักงานเกษตรอำเภอ::
  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางชวช
  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
  สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
  สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
  สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
999 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : donjadee@doae.go.th โทรศัพท์.035-591-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรดอนเจดีย์สุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์